Bírságok Ausztriában

Amíg Szlovákiában és a legtöbb európai országban a közlekedési bírságokra egységes díjszabást alkalmaznak, Ausztria kivétel. A bírságok nagyságát az egyes kerületek önállóan határozzák meg. Az első pillanatban áttekinthetetlen rendszernek saját szabályai vannak.

A szlovák járművezetők a leggyakrabban a bírság kiszabásának két formájával találkoznak: helyszíni bírság vagy anonim eljárásban kirótt bírság. Azok az esetek, amikor a bírságok nagysága eléri a több ezer EUR-ot Ausztriában inkább a kivételek közé tartoznak és a szabályok súlyos megsértésekor róják ki, a rendkívül agresszív vezetés vagy a már elrendelt bírságok figyelmen kívül hagyása esetében.

A bírságok kivetésének rendszere

A szokásos közlekedési szabálysértéseknél az elkövető ellen a leggyakrabban egy rövidített büntetőjogi eljárás folyik, amely alatt az alábbiakat kell érteni:

  • Helyszíni bírság (Organstrafverfügng)
  • Anonim eljárás (Anonymstrafverfügung)
  • Közigazgatási eljárás (Strafverfügung)

Arról, hogy a szabálysértés helyszíni bírsággal, anonim vagy közigazgatási eljárással vagy közigazgatási intézkedéssel lesz rendezve, a törvény értelmében a rendőrség tagja vagy a közigazgatási szerv dönt. Semmilyen jogigény nem vonatkozik rájuk. A szabálysértés súlyosságának megítélésekor figyelembe kell venni, hogy a közúti forgalom további résztvevői korlátozva/veszélyeztetve-e voltak vagy lehettek és az milyen mértékben súlyosbította a kockázatot. A kevésbé súlyos szabálysértés így elintézhető figyelmeztetéssel vagy a bírság rendkívüli csökkentéséről szóló határozattal (§ 20 VStG). A legmagasabb bírságokat csak kivételesen róják ki, rendkívül súlyos vádak esetén.

Helyszíni bírságok

A helyszíni bírságokat (Organstrafverfügung) a rendőrség tagjai vagy a hivatal által megbízott képviselők szabhatják ki a kevésbé súlyos közlekedési szabálysértésekért. A bírságokat közvetlenül a helyszínen lehet kifizetni, vagy az ablaktörlő alatt találnak egy ott hagyott postai készpénzfizetési utalványt. Ha nincs elegendő készpénze, akkor hitelkártyát is használhat (ha azt a büntetést kiszabó műszaki felszereltsége engedélyezi) esetleg egy postautalványt töltenek ki az Ön számára. Ezt az osztrák postán vagy banki átutalással, legkésőbb a szabálysértés elkövetésétől számított két héten belül köteles kifizetnie Ha ez nem történik meg, vagy bármilyen okból elutasítja a bírság kifizetését, a szabálysértése közigazgatási eljárással fog folytatódni. A már kifizetett helyszíni bírság ellen nem lehet fellebbezni.

A helyszíni büntetés nagysága legfeljebb 90 lehet.

Anonim eljárás

Az anonim eljárást (Anonymstrafverfügung) a járművek által elkövetett dokumentált szabálysértéseknél alkalmazzák, a járművezető konkrét meghatározása nélkül. Tehát az eljárás nem egy meghatározott személy ellen irányul, de a bírság megfizetésére vonatkozó felszólítást annak küldik el (a jármű tulajdonosa), aki azonosítani tudja az elkövetőt. Bizonyos típusú szabálysértések esetén alkalmazzák (pl. radar által rögzített gyorshajtás vagy ennek fényképen rögzített dokumentálása szekcionált ellenőrzés során, illetve a piros jelzésen való áthaladás).

Az osztrák rendőrség már képes arra, hogy a központi adatbázisból azonosítsa az autók tulajdonosait azok szlovákiai forgalmi rendszáma alapján és Szlovákiába küldi a bírságot. Ennek megtérítése után az osztrák hatóságok lezárja az ügyet, és nem vizsgálja azt, hogy a szabálysértés időpontjában ki vezette a járművet. Ha a bírságot négy héten belül nem írják jóvá a közigazgatási szerv számláján, az ügyet további eljárás alá helyezik. Az engedély birtokosának további két hét áll a rendelkezésére ahhoz, hogy meghatározza a szabálysértést elkövető jármű vezetőjét. Ha ezt nem teszi meg, az osztrák közigazgatási hatóság a szlovák féllel együttműködve további lépéseket tesz a járművezető azonosítása érdekében. Nem történhet meg, hogy a szabálysértési eljárás a bírság meg nem fizetése és az osztrák szervek figyelmen kívül hagyása esetén befejeződik. A már kifizetett anonim bírság ellen nem lehet fellebbezni.

Az anonim eljárás nagysága legfeljebb 365 lehet

Közigazgatási eljárás

Ha a járművezető a teljesítési határidőig nem fizeti ki a helyszíni vagy az anonim eljárásban kiszabott bírságot, vagy ismételten elkövette a szabálysértést, vagy különösen súlyos szabálysértést követett el, az ügy vagy rövidített vagy rendes közigazgatási eljárásban fog folytatódni. A bírsághoz hozzászámolják a közigazgatási illetékeket, így a végső összeg a kiszabott összeg többszöröse nőhet.

A kiszabott bírságok nagysága 36 – 2180 € között mozoghat, a rövidített közigazgatási eljárás (Strafverfügung) esetében legfeljebb 600 bírságot lehet kiszabni. A rendes közigazgatási eljárás során (ordentliches Verwaltungsstrafverfahren), a különösen jelentős szabálysértések vagy súlyos gondatlanság vagy ismételt szabálysértések esetén a maximális bírság is kiszabható és elindítható a vezetői engedély visszavonására vonatkozó eljárás is. A KFG (§ 99 Abs 2 lit c StVO). A KFG (az NWV-ÖAMTC-Fachbuch Verkehrsrecht-Band II) alapján elkövetett szabálysértés esetében a bírságnak nincsenek súlyozásai. Tisztán elméleti szinten a rendes eljárás során kiszabható bírság maximális összege 5. 000 .

A bírságok tájékoztató jellegű nagyságai

Sebesség

A különösen jelentős szabálysértések, vagy súlyos gondatlanság esetében a közigazgatási eljárás során kiszabott bírság felső értéke 2180 € (§ 99 Abs 2d, § 99 Abs 2 lit c StVO) lehet, esetleg javaslat történhet a vezetői engedély visszavonására.

Szabálysértés Helyszíni bírság Anonim eljárás
Indokolatlanul lassú vezetés 20 € 30 – 40 € / sk*
Sebesség túllépése településen belül 20 km/ó-ig 30 € 29 – 60 €
Sebesség túllépése településen belül 30 km/ó-ig 50 € 56 – 72 € / sk*
Sebesség túllépése településen belül 40 km/ó-ig 70 € 70 – 160 € / sk*
Sebesség túllépése településen belül 40 km/ó felett nem / sk* 150 €-tól / sk*
Sebesség túllépése településen kívül 20 km/ó-ig 30 € 29 – 50 €
Sebesség túllépése településen kívül 30 km/ó-ig 50 € 56 – 90 €
Sebesség túllépése településen kívül 40 km/ó-ig 70 € 140 – 160 € / sk*
Sebesség túllépése településen kívül 50 km/ó-ig nem / sk* 150 – 300 € / sk*
Sebesség túllépése településen kívül 50 km/ó felett nem / sk* sk*
Sebesség túllépése autópályán 20 km/ó-ig (a határérték 130 km/ó) 30 € 45 €
Sebesség túllépése autópályán 30 km/ó (a határérték 130 km/ó) 50 € 60 €

* Közigazgatási eljárás

Alkohol és kábítószer

Az alkohol és a kábítószer fogyasztását kivétel nélkül, minden esetben közigazgatási eljárásban kezelik. Az átlagos járművezetők alkoholfogyasztása esetén a tűréshatár 0,49 ezrelék. Ezen érték alatt az átlagos járművezetőknek nem szabnak ki bírságot. A 7,5 tonnát meghaladó teherautók és autóbuszok esetében a tűréshatár 0,099 ezrelék. Ez az érték a gyakorló sofőrökre, a mopedek és traktorok 20. életkorukat még be nem töltött vezetőire is érvényes

Bírságot szabnak ki akkor is, ha a járművezetőnek nincsenek meg a jármű vezetéséhez szükséges alkalmassága, amikor a szabálysértés súlyosságától függően bírságot szabnak ki vagy azonnali hatállyal visszavonják a járművezetői engedélyt.

Szabálysértés Helyszíni bírság Anonim eljárás
Alkohol 0,1-0,49 ezrelék 36 – 2180 €
közigazgatási eljárásban
7,5 t-át meghaladó teherautók vezetői
Alkohol 0,1-0,49 ezrelék 363 – 2180 €
közigazgatási eljárásban
Érvényes minden autóbusz vezetőre
Alkohol 0,5 – 0,79 ezrelék 300 – 3700 €
közigazgatási eljárásban
Érvényes minden jármű vezetőjére
Alkohol 0,8 – 1,19 ezrelék 800 – 3700 €
közigazgatási eljárásban
Érvényes minden jármű vezetőjére
Alkohol 1,2 – 1,59 ezrelék 1200 – 4400 €
közigazgatási eljárásban
Érvényes minden jármű vezetőjére
Alkohol 1,6 ezrelék felett 1600 – 5900 €
közigazgatási eljárásban
Érvényes az alkohol teszt elutasítására is

Gyalogos és kerékpár átjárók

A gyalogos vagy kerékpáros a gyalogos átkelőn való korlátozásait többnyire közigazgatási eljárásban kezelik 72 € – 2180 € bírság (§ 99 Abs 2c) kiszabásával. A gyalogos vagy kerékpáros veszélyeztetése esetében bejegyzést tesznek a járművezetői engedélyek regiszterébe.

Szabálysértés Helyszíni bírság Anonim eljárás
A gyalogos átkelőhöz közeledő gyalogos korlátozása 50 € 30 – 70 €
A gyalogos korlátozása a gyalogosátkelőn nem / sk* 60 – 72 € / sk*
A gyalogos veszélyeztetése a gyalogosátkelőn nem / sk* nem / sk*
A kerékpáros átkelőhöz közeledő kerékpáros korlátozása 50 € 30 – 70 € / sk*
A kerékpáros korlátozása a kerékpáros átkelőn nem / sk* 58 – 72 € / sk*
A kerékpáros veszélyeztetése a kerékpáros átkelőn nem / sk* nem / sk*

* közigazgatási eljárás

Jelzőlámpák és a STOP útjelzés

A piros jelzésen való áthaladás és a vasúti átjáró előtti szabálysértés a bírság mellett eljárás indítható a járművezetői engedély visszavonására is (§ 7 Abs 3 Z 3 FSG).

Szabálysértés Helyszíni bírság Anonim eljárás
Áthaladás a jelzőlámpa sárga jelzésénél 30 € 36 – 42 € / sk*
Áthaladás a jelzőlámpa piros jelzésénél 70 € 58 – 70 € / sk*
Áthaladás a jelzőlámpa piros jelzésénél és egyidejűleg elsőbbség meg nem adása nem / sk* nem / sk*
A keresztirányú folytonos vonal a STOP útjelző előtti megállás mellőzése (az elsőbbség megadásának megsértése nélkül) 30 € 30 – 60 € / sk*
Elsőbbség meg nem adása a STOP útjelzés előtt nem / sk* nem / sk*
Áthaladás vagy a vasúti átjáró előtti parkolás vagy a megállás mellőzése a STOP útjelzés előtt 60 € 50 – 70 €

* közigazgatási eljárás

Parkolás

Szabálysértés Helyszíni bírság Anonim eljárás
Jogosulatlan rövididejű parkolás 36 € nem / sk*
A megállás tiltásának vagy a parkolás tiltásának figyelmen kívül hagyása 36 € 21 – 72 €

* közigazgatási eljárás

Válogatott szabálysértések

Olyan szabálysértések mellett, mint a biztonsági öv vagy a védősisak használatának mellőzése érvényes, hogy nem csak a járművezető, de minden, a szabálysértést elkövető szállított személy büntetve lesz. A bírság maximális összege ekkor 72 €.

Szabálysértés Helyszíni bírság Anonim eljárás
A mobiltelefonok használata tilalmának megszegése 50 € nem / sk*
A biztonsági öv használatának elmulasztása 35 € nem / sk*
Indokolatlan tülkölés 15 € 14 – 20 € / sk*
Védősisak használatának mellőzése 35 € nem / sk*
Kerékpározás elengedett kormánnyal 30 € nem / sk*

* közigazgatási eljárás

Egyéb

Szabálysértés Helyszíni bírság Anonim eljárás
Játszani hagyni a gyerekeket az úton vagy az út mellett 14 € nem / sk*-ban max. 72 €
Az út beszennyezése vagy tisztítására vonatkozó előírások elhanyagolása 40 € 40 € / sk*
Biztonságos távolság 0,2 – 0,4 mp között nem / sk* nem / sk*
Ködlámpa használata jó láthatóságnál településen 30 €, azon kívül 50 € 36 – 60 €
Világítás mellőzése csökkent láthatóság mellett településen 30 €, azon kívül 50 € 36 – 60 €
Ellenirányú közlekedés egyirányú utcában 50 € 56-58 € / sk*
Áthaladás folytonos vonalon 50 € 35 – 80 €
Az irányjelző használatának mellőzése irányváltás előtt. 35 € 36 – 42 € / sk*
Tiltott jobb oldali előzés 40 € 40 – 80 € / sk*
Az előzött jármú gyorsítása előzés közben 40 € 36 – 80 € / sk*
Előzés elégtelen rálátás mellett 50 € 58 – 100 € / sk*
A biztonsági távolság be nem tartása 50 € 36 – 80 €
Elsőbbsége meg nem adása vezetés közben 70 € 58 – 80 € / sk*
Utasító jelzése megszegése 30-70€ 36 – 70 €
A jármű törvényellenes átalakítása 15 € nem / sk*

* közigazgatási eljárás